• Start
 • Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfa Pvc sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-886, ul. Jemiołuszki 15.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani  kontaktować z koordynatorem ds. danych osobowych pod adresem jak w pkt 1 powyżej lub pod adresem email:  […].
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu:
  1. w przypadku pracowników oraz osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) - w celu  wykonania zawartej umowy o pracę i obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw m.in. wypłaty należności, realizacji zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie (w tym społeczne, zdrowotne i fundusz pracy), realizacji zobowiązań podatkowych, realizacji zajęć komorniczych, egzekucyjnych i zabezpieczających, realizacji procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  2. w przypadku pracowników oraz osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), które wyraziły odpowiednią zgodę - w celu ochrony uzasadnionych interesów Pracodawcy polegających na realizacji działań marketingowych i promocyjnych (m.in. w materiałach promocyjnych Pracodawcy oraz na prowadzonej przez niego stronie internetowej) (podstawa z art. 6 pkt 1 ust. a i f RODO),
  3. w przypadku pracowników, osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów – w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego praz prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  4. w przypadku pracowników, osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) - w celu zawarcia i wykonania umowy z kontrahentem oraz utrzymywania z nim relacji, w tym przez kontaktowanie się z pracownikami kontrahenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art.6 ust.1 lit. f),
  5. w przypadku pracowników, osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), kontrahentów, potencjalnych kontrahentów oraz pracowników tych osób (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) – w celu ochrony uzasadnionych interesów, polegających w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu pracy oraz zapewnienia nieprzerwanej działalności zakładu pracy (podstawa z art. 6 pkt 1 ust. f RODO,
  6. w przypadku pracowników, osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), kontrahentów - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. w przypadku pracowników, osób zatrudnionych u Administratora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów - w celu  udzielania odpowiedzi na wnioski uprawnionych instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi logistyczne, techniczne, systemowe oraz doradcze na rzecz Spółki.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 4 tygodni, po upływie którego dane będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych , jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celu zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przez stosowany przez Administratora system monitoringu jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Skontaktuj się z nami
Alfa PVC Sp. z o.o.

ul. Jemiołuszki 15
02-886 Warszawa

tel: +48 22 643-95-52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład produkcyjny

Witkowo 3A
09-140 Raciąż

tel.: +48 698 453 559

 

Projektowanie stron internetowych