Nowości

 

GRUDZIEŃ 2021

 

WRZESIEŃ 2021

,,Drodzy Klienci,

W tym roku na XXV Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy  PLASTPOL zostaliśmy nagrodzeni medalem ,, TOP DESIGN ,, za nowatorską, elegancką i kompleksową prezentację targową. Chcielibyśmy podziękować Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.’’

 

STYCZEŃ 2021

„Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego wszystkie fabryki Grupy Benvic.

FOREVER,
MORE,
NATURALLY…

 

STYCZEŃ 2021

Nowa nazwa produktów – ProVinyl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumenckim Grupa Benvic ujednolica nazwy grup produktowych:

Produkty na bazie PVC na podstawie szeregu ankiet i konkursów zyskują nową nazwą - ProVinyl.

Według Klientów i pracowników grupy Benvic nowa nazwa wiąże się z profesjonalizmem, najwyższą jakością oraz wysoką wydajnością. Według ankiet nowa nazwa kojarzy się również z wysokiej klasy produktami dostoswanymi do indywidualnych potrzeb klienta.

Mamy nadzieję, że nowa nazwa zachęci aktualnych i potencjalnych klientów do dalszej współpracy opierającej się na wysokiej jakości i indywidualnym podejściu. Będzie ona już wkrótce widoczna w całej dokumentacji technicznej wszystkich producentów grupy Benvic, w tym również firmy Alfa PVC Sp. z o.o.

  

STYCZEŃ 2021

Grupa Benvic Europe rozszerza rozszerzyła swoje portfolio o nowe grupy produktów

Firma Benvic, wspierana przez grupę kapitałową Investindustrial, postanowiła rozszerzyć swoją gamę produktów, opierających się na PVC, o kolejne, innowacyjne produkty, takie jak:

  • Granulaty bezhalogenowe HFFR – Linkflex,
  • Biopolimery Plastisafe,
  • Granulaty pochodzące z recyklingu,
  • Produkty przewodzące i antystatyczne KCC,
  • Granulaty i aplikacje medyczne,
  • Środki czyszczące DuCaPurge.

Strategia zdefiniowana przez grupę jest jasna: oferować rozwiązania polimerowe na przyszłość, które są zgodne z rozwojem rynku, jednocześnie pomagając sprostać wyzwaniom ekologicznego przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Benvic stawia na efektywne zarządzanie zróżnicowaną grupą, która wytwarza zarówno rozwiązania polimerowe do profili okiennych, przewodów technicznych, jak i rurek medycznych do transfuzji krwi. Koncentrując się na specyfikacjach i mocnych stronach każdej rodziny produktów, wszystkie zakłady Benvic mają stać się centrami doskonałości dla produktów, za które są odpowiedzialne. Organizacja Benvic nadal ewoluuje, aby łączyć lokalną elastyczność i szeroki zasięg w całej grupie, aby zapewnić rozwój różnych linii produkcyjnych i wspierać premiery planowane na 2021 r.

 

STYCZEŃ 2021

Zrównoważony rozwój Grupy Benvic – aktualne informacje dotyczące systemu ESG

Benvic zamierza podążać za rozwojem komercyjnym, zachowując jednocześnie sojusz z logiką zrównoważonego rozwoju. Benvic wykazał wolę aktywnego działania w kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, a także jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. Jesienią 2020 roku firma opublikowała pierwszy raport zrównoważonego rozwoju za rok fiskalny 2019.

Benvic niedawno sformalizował swoje cele (ESG) dotyczące spraw społecznych i zarządzania środowiskowego. Zostały one przedstawione w pierwszym raporcie firmy dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Raport powstał na podstawie pracy grup pracowników podmiotów, które są częścią Benvic od co najmniej roku (trzy zabytkowe lokalizacje grupy i Alfa PVC w Polsce). Strategia obejmuje innowacyjne i zrównoważone rozwiązania polimerowe Benvic, a także politykę zakupową lub integrację kryteriów ESG w odniesieniu do każdego nowego przejęcia. Ta pierwsza edycja raportu ESG formalizuje ambicje grupy, szczegółowo opisuje działania już przeprowadzone dla każdego z interesariuszy tworzących ekosystem Benvic. W raporcie wymieniono również obszary wymagające poprawy.

Benvic zobowiązuje się do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska.

Temat ochrony środowiska jest oczywiście szeroko obecny w raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Oświadczenie o przeprowadzonych działaniach jasno pokazuje, że Benvic pragnie odgrywać wiodącą rolę w tej dziedzinie.

W 2019 roku zakład Montornès (z certyfikatem ISO 50001) zmniejszył zużycie oleju napędowego o ponad 75%, w szczególności poprzez wyposażenie się w elektryczne wózki widłowe.

Zakład w Witkowie został wyposażony w nowe, bardziej energooszczędne wytłaczarki, uzyskując tym samym oszczędność energii.

Dzięki gamie Plantura wyprodukowanej we Włoszech Benvic oferuje rozwiązania biopolimerowe, które generują mniej CO2 przez cały cykl życia.

Certyfikat ISO 50001 dla zakładu Chevigny został odnowiony pod koniec 2020 r. Norma ta potwierdza zaangażowanie firmy w poprawę wydajności energetycznej i podjęcie działań na rzecz klimatu.

Plan operacyjny na lata 2020-2023 zostanie wdrożony we wszystkich fabrykach grupy. Pozwoli to Benvic nie tylko poprawić swoje zaangażowanie i wyniki jako firmy zajmującej się ochroną środowiska, ale także przekazać zdobyte doświadczenia i wartość dodaną swoim partnerom i interesariuszom. W 2021 roku Benvic będzie kontynuował swoją dotychczasową ścieżkę ESG. Firma rozszerzy teraz zakres swojego drugiego raportu zrównoważonego rozwoju na zakłady, które niedawno dołączyły do grupy.

 

KWIECIEŃ - CZERWIEC 2020

Nowy rok rozpoczynamy fantastyczną informacją - zostaliśmy wyróżnieni nagrodą "Gazeli Biznesu 2020".

Puls Biznesu kolejny raz docenił nasze starania i przyznał nam "Gazelę Biznesu". Jesteśmy dumni z tego, że ponownie zostaliśmy laureatami tak prestiżowej nagrody.

Już po raz trzeci znaleźliśmy się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Ranking organizowany przez Puls Biznesu bazuje na wynikach finansowych firmy, a sam udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

 "Gazela Biznesu" to firma, która:

  •  prężnie się rozwija,
  • zdobywa uznanie wśród klientów,
  • gwarantuje w pełni bezpieczną współpracę,
  • posiada stabilność finansową.

W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowane zostały 4733 firmy z całej Polski.

Więcej na temat rankingu na stronie: gazele.pb.pl

KWIECIEŃ - CZERWIEC 2020

Pierwsze półrocze było dla firmy czasem intensywnego rozwoju. Firma zyskała dwa koleje silosy dedykowane do magazynowania PVC-S, cztery podziemne zbiorniki do przechowywania substancji ciekłych, a także w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania. Wszystkie te inwestycje wpłynęły na usprawnienie produkcji, możliwość rozszerzenia gamy stosowanych surowców, a także zapewnienie dodatkowego buforu magazynowego dla surowców i produktów końcowych.

 

 

PAŹDZIERNIK 2020

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. Alfa PVC Sp. z o.o. zmieniła adres siedziby z dotychczasowego na:

Alfa PVC Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

 Aktualny numer telefonu: +48 608 538 138

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 PAŹDZIERNIK 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEPLASTYFIKOWANYCH TRANSPARENTNYCH GRANULATÓW

Stając naprzeciw stawianym nam wyzwaniom, jednocześnie starając się dostosować do wymagań klienta firma Alfa PVC Sp. Z o.o. Grupa Benvic zaoferowała w swoim portfolio transparentny nieplastyfikowany granulat, tzw. crystal clear, na bazie bezpiecznego stabilizatora wapniowo – cynkowego.

Dotychczasowa produkcja transparentnych granulatów nieplastyfikowanych możliwa była tylko przy zastosowaniu stabilizatorów cynoorganicznych: dioktylocynowych oraz monooktylocynowych.

Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) stabilizator dioktylocynowy został sklasyfikowany jako substancja toksyczna.

Od 17 grudnia 2014 roku substancja ta znajduje się na liście kandydackiej SVHC, tj. liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Powodem włączenia substancji na listę kandydacką było toksyczne działanie na rozrodczość. Firma Alfa PVC Sp. Z o.o. Grupa Benvic podjęła radykalne kroki, wycofując toksyczny surowiec z użytku, jednocześnie pozostając przy stabilizatorze monooktylocynowym.

Ciągle zaostrzające się prawo europejskie zmierza ku całkowitemu wycofaniu z produkcji stabilizatorów na bazie cyny, wykluczając zarówno stosowany przez wiele firm surowiec toksyczny, jak również aktualnie nietoksyczny stabilizator monooktylocynowy.

Przewagę nad konkurencją zapewnia nam produkt bezpieczny dla organizmów i środowiska – stabilizator wapniowo – cynkowy, zgodny z regulacjami REACH.

Granulat na bazie stabilizatora Ca/Zn jest wynikiem intensywnych badań, z naciskiem na uniwersalność zastosowań i trwałość. Znajduje zastosowanie tam, gdzie występowanie metali ciężkich, a także samego cynku, jest niepożądane. Zastosowanie tego rodzaju stabilizatora gwarantuje nam znakomitą transparentność, brak charakterystycznego zapachu, lepszą stabilność termiczną oraz stabilność produkcyjną. Przy szeregu wymienionych zalet dodatkowo posiada niższą cenę, a także gwarancję, że nie zostanie wkrótce wycofany z produkcji.

Zachęcamy do testowania nowego bezpiecznego produktu, zapewniającego nam doskonałą jakość oraz ekonomiczną cenę.

 

MAJ 2019

Pod koniec maja uczestniczyliśmy jako wystawcy w XXIII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2019 w Kielcach.

 KWIECIEŃ 2019

 MARZEC 2019

Pracujemy nieustannie nad doskonaleniem mieszanek do statycznych i dynamicznych uszczelek w systemach okiennych zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Jakości i Oznaczeń RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.) oraz francuskiego instytutu Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

2019 roku dwa główne projekty dotyczą prac nad granulatem do produkcji płyt winylowych oraz optymalizacje granulatów twardych, technicznych m.in. w aplikacjach systemów elektroinstalacyjnych.

W 2018 roku z sukcesem wdrożyliśmy granulaty twarde techniczne wypełnione mączką drzewną.

Pracujemy cały czas nad nowymi aplikacjami i nad modyfikacją już istniejących receptur. Testowane są najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu stabilizacji Ca/Zn i Sn oraz modyfikacji właściwości specjalnych produktów końcowych przy współpracy z czołowymi producentami surowców z całej Europy, choć nie ograniczamy się tylko do dostawców europejskich.

Alfa PVC Sp. z o.o.

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

tel: +48 608 538 138
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład produkcyjny

Witkowo 3A
09-140 Raciąż

tel.: +48 698 453 559

Projektowanie stron internetowych